Jak trápí paraziti kozy a ovce v České republice

Vnitřní paraziti trápí chovatele malých přežvýkavců a především jejich svěřence. Kozy a ovce byly předmětem studie v časopise Veterinářství.

Giardie trápí kozy a ovce

Rod Giardia jsou střevní paraziti, bičíkovci, kteří mohou nakazit obratlovce a vyznačují se různou hostitelskou specifitou. Nyní rod Giardia zahrnuje 9 druhů, které se vyskytují u plazů, obojživelníků, ptáků, savců a hlodavců. Malou hostitelskou specifitu má Giardia intestinalis, která je infekční pro savce, ale může se nakazit i člověk.

U ovcí a koz giardie způsobují problémy, které mají vliv na zdraví zvířat a především ekonomiku chovu. Druh G.intestinalis můžeme na základě molekulárních metod rozdělit do 8 tzv. asambláží značených písmeny A až H. U malých přežvýkavců můžeme nejčastěji najít asambláž E, která je hostitelsky specifická. V menším množství u ovcí a koz nalezneme asambláž A a B (velmi sporadicky), které mohou nakazit člověka, a proto představují určité riziko.

kozy a ovce
Kozy a ovce se mohou při pastvě nakazit střevními parazity

Giardia je parazit tenkého střeva, který brání absorpci živin, případně dochází ke zkrácení klků střeva. Typickými příznaky bývá průjem s nestráveným hlenem a tukem, hubnutí, svědění a kopřivka.

Giardie běžně prokazujeme v mikroskopu, kde můžeme nalézt cysty anebo trofozoity ze zvířecího trusu. Protože jsou cysty vylučovány intermitentně, je zapotřebí vyšetřit trus z několika dní. Cysty pozorujeme v roztěru vzorku, který lze obarvit, a tak cysty zvýraznit. V mikroskopu mají typický tvar půlměsíčku. Lze využít i klasické flotační metody, nebo existují rychlé komerční testy pro detekci cyst, kde dochází k reakci protilátek a antigenů giardií. Méně používanými metodami v praxi bývají molekulární metody jako je například PCR.

Kryptosporidie u ovcí a koz

Kryptosporidie u obratlovců tvoří komplex několika druhů, s různou mírou hostitelské specifity. V současnosti se můžeme setkat se 44 druhy kryptosporidií. Kozy a ovce se nejčastěji setkávají s druhy C. parvum, C. ubiquitum a C. xiaoi. Tyto druhy můžeme nalézt i u koz. Je zde možnost u některých druhů přenosu na člověka, a proto je důležité určit konkrétní druh. Za zásadní zoonotické druhy pokládáme Cryptosporidium parvum a Cryptosporidium ubiquitum, které nacházíme u malých přežvýkavců a mají nízkou hostitelskou specifitu.

Kryptosporidie se množí ve střevním epitelu a způsobují závažné příznaky u mláďat a oslabených jedinců. Nejčastěji dochází k úporným vodnatým průjmům, někdy s příměsí krve, až k dehydrataci.

Kryptosporidie jsou vylučovány při průjmech ve velkém množství, a tak jsou lehce detekovatelné v roztěrech vzorků. Lze použít i speciální barvení. Pro lepší detekci je vhodné vzorek trusu koncentrovat, a tak nejběžněji prováděnou metodou zůstává flotace. Existují různé komerční testy, imunofluorescenční metody, nebo taktéž i PCR. PCR má velkou výhodu, lze díky němu určit příslušný druh, genotyp i subtyp, a tak posoudit rizika zoonotického přenosu.

vyšetření trusu pro kozy a ovce

Výskyt kryptosporidií a giardií u malých přežvýkavců České republiky

V rámci projektu „Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonorických agens v chovech malých přežvýkavců“ se v letech 2019 až 2021 odebíraly a vyšetřovaly vzorky trusu u dospělých ovcí a koz. Celkem bylo vyšetřeno 436 vzorků trusu ovcí a 86 vzorků trusu koz. Jako vyšetřovací metoda byla zvolena flotace a metoda imunofluorescenční (DFA – Direct Immunofluorescence Assay). V rámci studie tedy bylo zjištěno, že se giardie vyskytují u 3% vyšetřovaných ovcí a u 2,3% zkoumaných koz. Tyto výsledky byly zjištěny pomocí flotační metody, avšak pomocí DFA se giardie potvrdily u 17,5% ovcí a 15% koz.

Flotační metodou bylo taktéž potvrzeny kryptosporidie u 7,3% vyšetřovaných ovcí a 5,8 % koz. Imunofluorescenční metodou se oocysty kryptosporidií prokázaly u 20,6% zkoumaných ovcí a 18,6% koz. Infekce kryptosporidií i giardií se potvrdila u 11 ovcí a 3 koz pomocí DFA metody.

Rozšíření daných parazitů je závislé na mnoha faktorech, jako je zoohygiena v chovech, počasí, podnebí a roční období. Závisí taktéž na věku a plemeni zvířete, ale především hraje roli metoda detekce. Kryptosporidie jsou nejčastěji detekovány u mladých, novorozených zvířat ve věku 1-3 týdny. Dospělé kozy a ovce v poporodním období, či v průběhu laktace představují významný zdroj infekce pro mladá zvířata. Výsledky této studie ukázaly, že u dospělých koz a ovcí, které nemají příznaky onemocnění, jsou kryptosporidie a giardie obvyklými parazity. Představují tak riziko nejen pro mláďata, ale i pro lidi.

Zdroj: Veterinářství 2/2023, B.Koudela, J. Marková

Čtěte také: Odčervení ovcí a koz

Vyberte si termín kožního nebo alergologického vyšetření svého čtyřnohého miláčka! 🐕

X