Progesteron u feny

Jeho testování je jednoduché a lze jej využívat pro určení času ovulace, porodu a vyšetřování některých poruch pohlavního cyklu. K jeho správné interpretaci je však potřebné pochopit jedinečnost v sekreci progesteronu u fen. 

Progesteron je steroidní hormon vylučovaný žlutým tělískem. U fen jej unikátně vylučují i zrající folikuly před ovulací. Toho využíváme při stanovení pohlavního cyklu fen k určení času ovulace. Je to jednoduchý způsob ke zvýšení plodnosti chovných fen, jelikož špatné načasování krytí je nejčastější příčinou „neplodnosti.“ Hladina progesteronu typicky narůstá před, v průběhu a po ovulaci.

Progesteron testujeme i u nás v laboratoři. Po odběru vzorku krve trvá samotná analýza dvě až tři hodiny (dle vytíženosti laboratoře). Tímto získáme spolehlivé výsledky hladiny progesteronu, které korelují s ovulací. To nám umožňuje s klientem lépe a rychle komunikovat, a pozitivně tak ovlivnit rozhodnutí ohledně managementu reprodukce.

Progesteron jsme schopni měřit v rozpětí od 0,2 do 50 μg/l, tedy v hodnotách které jsou důležité k provedení klinicky důležitého rozhodování k určení času vhodného ke krytí feny.

Analyzátor IMMULITE 1000 – Siemens používaný v Labvetu

Testování progesteronu pro určení vhodného dne krytí feny

K ovulaci dochází, když hladina plazmatického progesteronu dosáhne hodnoty 5-6 μg/l. Tato hodnota je stejná bez ohledu na velikost psa. Po ovulaci musí oocyty dozrát, to trvá přibližně 2-3 dny, a teprve pak může dojít k jejich oplodnění. Po dozrání jsou životaschopné ještě další 2 dny.

Progesteron doporučujeme testovat od 8. dne říje. Nepřestáváme s testováním až do doby, dokud dosáhne hodnoty kolem ovulace. 

Více informací získáte na našem celodenním semináři Otazníky kolen reprodukce psů, který pořádáme 14. května 2022 v pražském hotelu Chvalská tvrz. Přihlašte se ještě dnes.

Zdroj: www.vin.com

Zkušenosti s našimi službami si chovatelé vyměňují ve facebookové skupině Labvet – progesteron club.

Čtěte také: Péče o březí fenku – očkování a odčervení