Jak na to, aby výsledky vyšetření krve byly co nepřesnější?

MVDr. Hana Kinská

Preanalytická fáze vyšetření vzorků rozhoduje více jak z 50% o správnosti výsledku. Chyby při odběru a dodávání vzorků krve bývají stejně časté jak v humánní tak veterinární medicině. Jsou to okolnosti, které ovlivňuje ten, kdo krev odebírá a dodává do laboratoře.

Před odběrem krve je důležitá příprava pacienta. Měl by mít hladovku 12 hodin, aby se zabránilo lipémii (mléčnému zakalení séra nebo plazmy), která má pak vliv na výsledek mnoha biochemických vyšetření. Lipémie se objevuje i při některých onemocněních (diabetes mellitus, hyperadrenokorticismus, hypotyreóza) a v těchto případech lačnění nepomůže.

Na jednotlivá vyšetření jsou určeny různé druhy zkumavek, proto je třeba pro určité vyšetření vybrat tu správnou a dostatečně ji naplnit . Krev ve zkumavce je třeba hned po odběru šetrně několikerým převrácením promíchat, aby se zabránilo tvorbě krevních sraženin, jejichž přítomnost ve vzorku výrazně zkresluje výsledek zvláště hematologického vyšetření.

odběr krve psa

Nepříznivý vliv na výsledek má i hemolýza vzorku (Viz. Hemolýza vzorku a jak se jí vyhnout), která v převážné většině případů vzniká již při odběru (vlivem nevhodně zvolené velikosti jehly, traumatickým odběrem, nedostatečně naplněnou zkumavkou, nešetrným mícháním) a pak i při přepravě (délka přepravy, teplota).

Vyšetřujeme:

  • plnou krev – náběr do zkumavek s K2- EDTA - provádíme hematologické vyšetření, PCR - krev se neodstřeďuje – při 4°C je stabilita vzorku 24 hod.
  • krevní plazmu – náběr do zkumavek s lithium-heparinem - pro biochemická vyšetření, cT4, fT4, TSH, progestron, fenobarbital, kortizol - hned po odběru se vzorek krve centrifuguje a plazma oddělí
  • krevní sérum – náběr do zkumavek bez úpravy pro vyšetření hormonální, fenobarbital a cTLI; zkumavky s urychlovačem srážení nebo separačním gelem jsou použitelné pro většinu analytů a serologická vyšetření - sérum oddělit po dokonalém vysrážení krve centrifugací nebo odsátím

Oddělenou plazmu nebo sérum je nutné uchovávat v uzavřené zkumavce, aby se zabránilo odpařování a pro vyšetření bilirubinu je nutná i ochrana vzorku před světlem. Při 4°C je stabilita analytů několik dní.

Dodávané vzorky je třeba řádně označit (datum odběru, pacientovo jméno, druh zvířete, plemeno, věk a pohlaví, informace o odesílajícím veterináři). Pro správné posouzení získaných výsledků je důležitá i krátká informace o anamnéze a medikaci. Nejjednodušší je vyplnit žádanku na našich webových stránkách.

 

zpět Návody

 

Objednejte se k nám online
Po kliknutí na rezervace online níže se zobrazí kalendář, kde si můžete vybrat datum a čas návštěvy naší laboratoře, jak vám vyhovuje.
V kalendáři se zobrazují jen volné termíny umožňující objednání online.
Pro objednání mimo uvedené časy nebo sobotu volejte 220 800 465.

rezervace online
Laboratoř:
Bubenské nábřeží 306/13
107 00 Praha 7 - Holešovice
Areál Pražské tržnice - objekt 27

Tel.: 220 800 465, 731 587 248, FB: www.facebook.com/Labvet.cz