Předávání výsledků

Závěry z vyšetření resp. kompletní nález s hodnocením sdějujeme e-mailem ošetřujícímu veterinárnímu lékaři.

Při odběru v laboratoři zasíláme výsledky rovněž majiteli.

Interpretace je součástí našeho nálezu již kvůli normovým hodnotám vázaným na používané metodiky. Aby se naše diagnostická rozvaha ubírala správným směrem a využila maximálně získané hodnoty jednotlivých vyšetření a jejich vzájemné návaznosti, je velmi důležité znát stručnou historii a kliniku případu včetně možných vlivů použité léčby na jednotlivá vyšetření. Z tohoto důvodu prosíme o výstižná sdělení na "Žádance".

Konzultace k bližšímu objasnění řešených případů vítáme! Tel.: 220 800 465

ONLINE ŽÁDANKA

 

Objednejte se k nám online
Po kliknutí na rezervace online níže se zobrazí kalendář, kde si můžete vybrat datum a čas návštěvy naší laboratoře, jak vám vyhovuje.
V kalendáři se zobrazují jen volné termíny umožňující objednání online.
Pro objednání mimo uvedené časy nebo sobotu volejte 220 800 465.

rezervace online
Laboratoř:
Bubenské nábřeží 306/13
107 00 Praha 7 - Holešovice
Areál Pražské tržnice - objekt 27

Tel.: 220 800 465, 731 587 248, FB: www.facebook.com/Labvet.cz