JAK má vypadat krevní nátěr?

Krevní nátěr je technika hematologické analýzy, která se snaží identifikovat morfologie a abnormality v krevních buňkách.

Tento test se provádí z kapky krve, umístěné na podložní sklíčko a rozetřené na tenkou vrstvu.

Je to velmi důležitý test, který pomáhá veterinářům diagnostikovat řadu nemocí. Vyžaduje velkou opatrnost, aby analýza a výsledek byly spolehlivé!

Aby byla zajištěna dobrá kvalita vzorku, musí být sklíčko bez nečistot a sklíčko, použité při roztěru krve, musí klouzat rovnoměrně po druhém sklíčku.

Kromě toho je třeba dbát na to, aby se krev nesrážela nebo nevyschla!

Bezvadný nátěr nesmí být ani příliš silný, ani příliš tenký, aby nedošlo ke zhoršení vizualizace buněk. Roztěr krve musí zabírat pouze střed sklíčka, aniž by se dotýkal okrajů. Vzorek se pod mikroskopem prohlíží právě v místech, kde rozetřená vrstva přechází do ztracena, protože právě tady jsou buňky rozprostřeny vedle sebe.

Jedině tak můžeme zaručit dobrou analýzu materiálu a podat přesné údaje veterinárním lékařům!